Esther

Ritueelbegeleider en organisator

Een grote interesse in mensen en hun levensverhaal heeft mij tot het vak van ritueelbegeleider geleid. Wat is jouw levensverhaal, wat zijn de bijzondere en verdrietige momenten in jouw leven? Hoe kan ik daar op symbolische wijze in begeleiden? Dat is mijn passie en daar ligt mijn hart.

Als kind al was ik zeer geïntrigeerd door mensen, de wijze waarop zij in het leven staan, hun keuzes en beweegredenen. Dat resulteerde in een studie maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze studie kwam vanuit een interesse in mensenlevens, levensverhalen, hoe de maatschappij en mensen zich ontwikkeld hebben door de eeuwen heen. Na ruim 20 jaar werkend leven groeide de behoefte om verdiepend bezig te zijn met zingeving. De pre-master Religiestudies aan de Radboud Universiteit vormde voor mij een basis en leerde mij dat ik meer op intuïtief en creatief niveau bezig wilde zijn. De keuze voor ritueelbegeleiding werd gemaakt. In 2018 heb ik de celebrantenopleiding aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht afgerond. Celebrant is de internationaal erkende term voor ritueelbegeleider; to celebrate = vieren van belangrijke levensmomenten. 

Door het wegvallen van de kerkelijke rituelen zie ik een behoefte in de maatschappij aan persoonlijk vormgegeven levensmomenten zoals uitvaarten en herdenkingen, relatievieringen, naamgevingen. Ook is behoefte aan aandacht voor niet-erkend verlies, niet erkende rouw. Vanuit het Huis van Compassie Nijmegen ben ik betrokken bij de oprichting van Ontmoetingsplekken van Rouw en Verlies en ook als ritueelbegeleider heeft stil verdriet mijn grote aandacht. Lees verder onder het kopje stil verdriet.

Lees verder...

Hart- en Zingevingsactiviteiten

  • Vrijwilliger en projectmedewerker Huis van Compassie sinds 2016 (oprichting Ontmoetingsplekken van Rouw en Verlies, organisatie jaarlijkse Verhalenmiddag, begeleiding Eet & Ontmoetavonden, vakantiebegeleiding aan vluchtelingen)
  • Voorganger Zinspiratievieringen op Zondag in Centrum de Appel/Lutherse Kerk/Cordium van 2017 – 2021
  • Organisator Compassiedag Nijmegen 2 november 2019
  • Organisator Een dood die je niet meer vergeet, herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden van suicide op 14 april 2019
  • Workshop Rituelen rondom het levenseinde bij Carola Kruijswijk, 2019
  • Workshop Spirituele Stervensbegeleiding bij Marie-Claire van den Bruggen, 2018
  • Vrijwilliger organisatie Om Alle Zielen Augustijns Centrum de Boskapel 2017
  • Secretaris Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen 2018-2019
  • Vrijwilliger Dienst Geestelijke Verzorging & Pastoraat Radboudumc 2014 – 2016
Lees verder...

Van zij die zwijgt naar zij die spreekt: de transformatie door een ritueel

Vanaf dat ik me kan herinneren was ik niet blij met de naam Tanja die ik bij mijn geboorte had meegekregen. Hij voelde niet goed, en ik wist niet waarom. Liever had ik een afgeleide van mijn andere namen Magdalena of Francisca geheten. Maar Tanja in ieder geval voelde niet goed.

Toen ik volwassen werd, begreep ik waarom. De naam Tanja betekent: ‘zij die zwijgt. ‘ Iets wat ik heel erg opgelegd kreeg als ongewenst kind dat niet aanwezig mocht zijn. Versterkt doordat mijn vader beweerde niet mijn vader te zijn toen ik zeven jaar oud was en mij helemaal uit zijn leven bande. Een groot kinderverdriet dat flink doorwerkte in mijn leven.

Enkele jaren geleden heb ik tijdens een meditatieretraite in Griekenland besloten om niet langer in dat kinderverdriet te blijven en te gaan leven in liefde voor mezelf. Toen voelde ik ook heel sterk dat ik niet meer de naam Tanja wilde voeren. Bij een kerkje van Johannes de Doper heb ik mijzelf opnieuw gedoopt en ben stil geworden, wachtend totdat een naam naar boven zou komen. Dat werd de naam Esther; dit had te maken met Ishtar kreeg ik door. Ishtar is de godin van de liefde uit vroeger  tijden. De naam Esther is daarvan afgeleid. En ik wilde in liefde voor mezelf gaan leven. Een passende naam. 

Ik ben nu Esther en ik wil spreken. Mooie, liefdevolle, verbindende woorden om mensen te helpen in verdrietige momenten of juist om te delen in hun feestvreugde. Woorden van kracht, inspiratie en troost. Ik vind het heerlijk samen vorm te geven aan jouw bijzondere moment.

Daarom heb ik mijn bedrijf Astarte opgericht; Astarte is de moeder van Ishtar. Ik wil net als een moederfiguur in een sfeer van vertrouwen en geborgenheid jou en jouw bijzondere proces in het licht zetten. Wees welkom.

Reacties

Een inspiratiewandeling met Esther is een ontspannen manier om met jezelf in verbinding te gaan. Langs inspirerende locaties in de natuur die als spiegel dienen om nieuwe inzichten te verwerven of de bevestiging dat je op een goede weg bent. Esther stelt de juiste vragen of laat je in rust even mijmeren. In vertrouwen en in harmonie met hoofd en hart, een boost voor jezelf.

(mw. Stulen, Nijmegen n.a.v. een inspiratiewandeling in het Sonsbeekpark: balans opmaken ter ere van 50ste verjaardag juni 2023)

Je weet mensen heel eenvoudig open te breken en tot de kern van iemands’ innerlijk te komen. Je kunt daarmee verdriet of negatieve ervaringen heel snel bespreekbaar maken; een gave met een grote therapeutische kracht.

(Huub Meertens, Schimmert n.a.v. bijwonen vuurritueel tijdens Groene Uitvaartmarkt 2021)

Esther heeft onze familie begeleid bij het overlijden van mijn moeder. Ze heeft met veel respect en gevoel voor verhoudingen ieder zijn beeld van mama naar voren laten brengen en heeft daar een mooi geheel van gemaakt, wat zij namens ons heeft voorgelezen tijdens het afscheid in de kerk en wat we daarna ook hebben gebruikt voor het bidprentje. Op deze manier zal het altijd een mooie herinnering zijn voor de mensen die mama dierbaar waren. Ook werkten de gesprekken met Esther helend op een moment dat er veel verdriet was en het moeilijk was dat een plek te geven. Ze geeft vorm aan iets wat ongrijpbaar is en is daarom voor ons een heel waardevolle toevoeging geweest op de diensten van de uitvaartverzorger. We zijn Esther dankbaar voor haar liefdevolle en begripvolle bijdrage bij een moeilijk afscheid.

(Mevrouw, Oss)

—–

Esther werkt met een warme betrokkenheid vanuit een groot hart aan zaken die haar écht raken. Haar zorgvuldigheid en nauwgezetheid maken haar tot een betrouwbare en stabiele procesbegeleider. Tegelijkertijd heeft zij als ritueelontwerper en celebrant een scherp zintuig voor menselijke en levensbeschouwelijke details. Een passende ceremonie – of je nu viert of rouwt – is bij haar in goede handen.
Maaike Kluit, ritueelbegeleider en humanisticus bij Mijns Inziens

—–

Het was mij een genoegen om jou te leren kennen. Ik wens je van harte alles goeds wat er nog mag komen, een nieuw begin als celebrant. Ik zie het helemaal goed komen, je bent met hart en ziel voor dit vak gemaakt!
Dr. Joanna Wojtkowiak, Universitair docent Psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding Universitair voor Humanisiek.

Lees meer reacties...